Koszyk

Wysyłka i Dostawa Mebli na Europę

WYSYŁKA I DOSTAWA MEBLI NA EUROPĘ

realizowana przez WYSYŁKOWY SKLEP INTERNETOWY Z MEBLAMI www.plmeble.pl

SHIPPING AND DELIVERY OF FURNITURE IN EUROPE

DOSTARCZAMY I WYSYŁAMY POLSKIE MEBLE DO WSZYSTKICH KRAJÓW EUROPEJSKICH

PROSIMY O KONTAKT e-mail: biuro@plmeble.pl / telefon: +48 518 220 390 celem indywidualnej wyceny kosztu dostawy

DELIVERY OF OUR POLISH FURNITURE POSSIBLE FOR ALL EUROPEAN COUNTRIES

PLEASE CONTACT US e-mail: biuro@plmeble.pl / phone: +48 518 220 390 in order to individually measure the cost of delivery

Wysyłka mebli za granicę

MIESZKASZ ZA GRANICĄ A MARZYSZ O POLSKICH MEBLACH? MAMY ROZWIĄZANIE!

Prowadzenie wysyłkowego sklepu internetowego z meblami jest sporym wyzwaniem, ale i przyjemnością. Jako pasjonaci branży meblarskiej i profesjonaliści w swoim fachu chcemy się stale rozwijać. Sprzedaż mebli w Internecie pozwala nam na dotarcie do niezliczonej rzeszy klientów. Internet nie zna bowiem ograniczeń dotyczących odległości. Nasze meble może kupić zarówno osoba mieszkająca w Warszawie, Berlinie czy Londynie. Wystarczy wyszukać w naszym asortymencie wymarzony polski mebel i dokonać jego zakupu. Jako że nasze polskie meble cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, uruchomiliśmy sprawny system wysyłek i dostaw mebli realizowanych na terenie całej Europy. Dokładamy wszelkich starań, by kupione u nas meble dotarły do nawet najodleglejszych zakątków Europy w nienaruszonym stanie i ekspresowo szybkim czasie.

Polskie meble

YOU LIVE ABROAD AND YOU DREAM ABOUT POLISH FURNITURE? WE HAVE THE SOLUTION!

Running mail order online store with furniture is quite a challenge, but a pleasure. As passionate about the furniture industry and the professionals of the trade we want to constantly develop. Sales of furniture on the Internet allows us to reach countless customers. Internet knows no limits because of distance. Our furniture can be purchased both the person living in Warsaw, Berlin or London. Just look at our assortment of furniture dream and make his purchase. As our furniture are very popular around the world, we launched an efficient system of shipments and deliveries of furniture realized throughout Europe. We make every effort to ensure that purchased from us furniture reached even the remotest places of Europe, intact and an express fast time

POLSKIE MEBLE DO NIEMIEC I NIE TYLKO - TO ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ

Nasza firma jest profesjonalnym Sprzedawcą mebli najwyższej jakości. Nasz bogaty asortyment odznacza się wysoką jakością wykonania, trwałością i oryginalnym designem. Chcąc umożliwić zakup naszych towarów nie tylko klientom z Polski, ale także z Wielkiej Brytanii i Niemiec, oferujemy wysyłkę i dostawę mebli. Wysyłkowa sprzedaż mebli prowadzona jest do wszystkich krajów europejskich. Najczęściej realizujemy przesyłki do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dostawa mebli do UK to nasza specjalność! Częstym miejscem docelowym polskich mebli są także kraje skandynawskie i Irlandia. Niezmiernie nam miło, że nasi rodacy mieszkający za granicą chętnie kupują nasze meble. Wysyłka zakupionych mebli jest możliwa również do takich krajów jak: Holandia, Austria, Belgia, Czechy, Włochy, Francja, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria. Jako jeden z nielicznych Sprzedawców renomowanych mebli wysyłamy wszystkie dostępne w naszej ofercie meble. Dla klienta oznacza to możliwość zakupu nawet całego wyposażenia domu czy mieszkania. Koszty dostawy lub wysyłki polskich mebli uzgadniane są indywidualnie. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z takiej opcji, prosimy o kontakt mailowy: biuro@plmeble.pl lub telefoniczny +48 518 220 390. Dbamy o to, by znali Państwo wszystkie szczegóły dostawy, zanim wyruszy ona w drogę. Koszt dostawy mebli uzależniony jest od odległości, wielkości zamówienia i innych ważnych czynników. Zachęcamy do kontaktu, z pewnością uda nam się sprostać Państwa oczekiwaniom. Porozumiewamy się w języku polskim i angielskim. Zakup mebli z naszego sklepu z opcją dostawy jest nie tylko wygodny, ale także korzystny cenowo. Nawet po doliczeniu kosztów dostawy, meble polskie kupione w naszym sklepie są tańsze niż asortyment dostępny w zagranicznych sklepach. Do tego polskie meble wyróżniają się na rynku światowym pod względem jakości wykonania, trwałością materiałów i pięknym wyglądem. Polskie meble numerem 1! Od kilku miesięcy naszym standardem jest realizowana wysyłka mebli do Danii albo transport mebli do Szwecji i oczywiście norweski temat: dostawa mebli do Norwegii. Zapraszamy do nas, mamy świetnego przewoźnika na te trasy - bezpieczeństwo mebli w transporcie oraz jakość obsługi gwarantowana na 200%!

Dostawa mebli do Niemiec

POLISH FURNITURE TO GERMANY AND OTHERS - IT"S EASIER TNAN YOU THINK

Our company is a professional retailer of furniture of the highest quality. Our extensive product range is characterized by high quality, durability and original design. In order to allow the purchase of our products not only to customers of the Polish, but also from the UK and Germany, we offer shipping and delivery of furniture. Mail-order sales of furniture is carried out to all European countries. Frequently we realize shipments to Germany and the UK. Delivery of furniture to the UK is our specialty! A frequent destination for Polish furniture are Take Scandinavian countries and Ireland. We're so glad that our compatriots living abroad are willing to buy our furniture. Shipping of purchased furniture is also possible for countries such as the Netherlands, Austria, Belgium, Czech Republic, Italy, France, Norway, Slovakia, Switzerland. As one of the few reputable sellers of furniture we send all our offer furniture. For the customer, this means the possibility of buying up all the equipment home or apartment. The costs of delivery or shipping are agreed individually. If you wish to use this option, please contact us at: biuro@plmeble.pl or telephone +48 518 220 390. We make sure that you know all the details of delivery, before she set off on the road. The cost of delivery depends on the distance, order size and other important factors. Feel free to contact, surely we can to meet your expectations. We communicate in English and Polish. Purchase of furniture from our store with the option of delivery is not only convenient, but also cost-effective. Even after adding the cost of supplies, furniture bought in our store are cheaper than the range available in the foreign stores. Polish furniture to stand out on the world market in terms of quality of workmanship, durability of materials and a beautiful appearance. Polish furniture number one.

Transport mebli za granicę

POLSKI WYSTRÓJ WNĘTRZA ZA GRANICĄ NIE MUSI KOSZTOWAĆ FORTUNY

Wiele osób mieszkających poza granicami Polski rezygnuje z wyposażenia mieszkania w polskie meble i dodatki ze względu na cenę. W tamtejszych sklepach polskie marki potrafią osiągać zawrotne ceny. Zagraniczni sprzedawcy doskonale wiedzą, że polskie meble są światową czołówką zarówno pod względem trwałości, estetyki wykonania i funkcjonalności. Na szczęście nie muszą Państwo kupować polskiego wyposażenia u zagranicznych sprzedawców. Nasz sklep proponuje zakup mebli bez drogich kosztów dodatkowych czy kuriozalnych marży. Polskie meble na wyspach mogą mieć Państwo za przystępną cenę i to w polskiej walucie. Na przykład transport mebli do Irlandii oraz dostawy mebli do Irlandii Północnej realizujemy co dwa tygodnie dokładnie ustalając termin załadunku i dostawy mebli na wyznaczony adres irlandzki. Nasze wieloletnie doświadczenie i indywidualne podejście do każdego zamówienia jest gwarancją, że każde zamówienie dotrze do Państwa domu w nienaruszonym stanie i ekspresowym czasie.

POLISH INTERIOR ABROAD DOES NOT HAVE TO COST A FORTUNE

Many people living outside the Polish resigns equipment apartment in the Polish furniture and accessories because of the price. The local stores Polish brand can reach staggering prices. Foreign sellers know very well that the Polish furniture are the best in the world in terms of durability, aesthetics of performance and functionality. Fortunately, you do not have to buy Polish equipment from foreign vendors. Our online store suggests buying furniture without expensive additional costs or peculiar margin. Polish furniture on the islands, you can have an affordable price and in Polish currency. Our years of experience and individual approach to each order is the guarantee that every order will arrive to your home intact and express time.

PROSTO, TANIO, WYGODNIE - POLSKIE MEBLE DOSTARCZAMY W KAŻDY ZAKĄTEK EUROPY

Zakupy w naszym sklepie są łatwe i przyjemne. Wysyłka odbywa się bezzwłocznie po ustaleniu jej warunków. W naszej wysyłkowej sprzedaży znajdą Państwo meble tapicerowane, sofy, fotele, pufy, narożniki tapicerowane, wersalki, kanapy, meble łazienkowe, meble kuchenne, meblościanki, meble do salonu, ławy szklane, stoliki szklane, stoliki kawowe, biurka, meble biurowe, meble dla dzieci, łóżka, łóżka piętrowe czy regały. Dostępne w sprzedaży online polskie meble są rzetelnie przygotowywane do wysyłki. Profesjonalne zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców sprawia, że mogą mieć Państwo pewność, że zakupiony towar dotrze bez najmniejszych uszkodzeń. Aby dostawa była zupełnie bezproblemowa oferujemy transport mebli do Niemiec z wniesieniem do domu. Tak samo w przypadku dostawy mebli do Holandii oraz wysyłki mebli do Belgii. W tym samym kierunku jeździmy z polskim meblami do Austrii - wysyłka mebli do Austrii realizowana jest minimum raz w tygodniu. Nie muszą się Państwo martwić pokonywaniem schodów, wynajmowaniem tragarzy, itp. Mieszkając w obcym kraju, możecie się Państwo otaczać polskimi pięknymi meblami.

Wysyłka mebli do krajów europejskich

SIMPLY, CHEAPLY, CONVENIENTLY - POLISH FURNITURE DELIVERED TO ANY PLACE IN EUROPE

Shopping in our store are easy and fun. Shipping is done immediately after setting its terms. In our mail order sales, you will find upholstered furniture, sofas, armchairs, footstools, corner sofas, couches, sofas, bathroom furniture, kitchen furniture, wall units, living room furniture, coffee tables, glass tables, glass coffee tables, desks, office furniture, furniture for children beds, bunk beds and shelves. Available for sale online Polish furniture is fairly prepared for shipment. Professional protection against mechanical damage and use only reliable suppliers makes can be assured that the purchased goods will arrive without any damage. To supply was totally effortless, we offer delivery of furniture from Polish to Germany from bringing home. They do not have to worry about overcoming the stairs, renting porters, etc. Living in a foreign country, you can surround Polish beautiful furniture.

DOSTARCZAMY DO WSZYSTKICH i WSZĘDZIE

Polskie meble mają swoją wartość, o której doskonale sobie zdajemy sprawę. Nasza oferta jest na tyle szeroka, aby zaspokoić potrzeby każdego i w każdej postaci. Polskie meble dla dzieci, lozka pietrowe w UK, lazienkowe w UK, tapczany w UK, szafka na buty UK, meble do salonu w UK, to wszystko już zrobiliśmy. Czekamy na kolejne wyzwania, dotyczące polskich mebli w Irlandii, polskich łóżek i narożników rozkladanych w UK. Realizujemy transport mebli do Anglii raz w tygodniu, zaś dostawy mebli do Irlandii co drugi tydzień. Nie ograniczamy się do wysyłki mebli dziecięcych do UK czy też wersalek do UK. Potrafimy pełnić formę polskiego sklepu meblowego w Holandii oraz platformy wysyłkowej polskich mebli z dostawą do Niemiec. Realizujemy transport mebli do Czech, oraz dostawy mebli na Słowację - naszych południowych sąsiadów. Internet nie ma granic podobnie jak my! Z tego też powodu meble polskie mogą znaleźć się w Szkocji. A Skandynawia? Oczywiście! Realizujemy dostawy mebli do Danii oraz dostawy mebli do Szwecji - to nasza ulubiona trasa. Jeśli chodzi o Norwegię - tutaj mamy wybitnego przewoźnika, załatwi idealnie każdy temat transportu, nawet w wysokich i śnieżnych górach. Transport mebli do Norwegii realizujemy raz na tydzień i załatwiamy niezbędne formalności związane z wywozem towaru z Polski poza Unię Europejską. Wszystkie szczegóły wyjaśniamy błyskawicznie. Lubimy też trasy dłuższe zachodnie, kierunek Włochy i Francja. Dostawy mebli do Francji oraz transport mebli do Włoch obsługujemy raz w tygodniu, dogodne terminy ustalamy z naszymi klientami

Chcemy, żeby rozsławiali nas nasi rodacy zamieszkujący poza granicami Polski. Tak, aby rodowici Anglicy mówili o nas: „Best factory meble” lub „Best buy wysyłka do Polski!”. Dokładnie tego chcemy, zachowując styl wypowiedzi spolszczonych Wyspiarzy - sofa bed uk polskie mogą znaleźć się w każdym zakątku Wielkiej Brytanii. Wysyłka mebli za granicę nie stanowi wyzwania z żadnej ze stron, to po prostu większa odległość, dzięki temu meble polskie uk czy meble tapicerowane w Czechach czy wysyłka do Norwegii to nic trudnego! Buy meble! Albo zatańcz walca wiedeńskiego w Wiedniu. Z nami to  możliwe, bo wykonujemy transport mebli do Austrii i w Wiedniu jesteśmy cyklicznie na Starówce.

Polskie meble on line

MEBLE ONLINE WYSYLKA ZA GRANICE

Wysylka mebli za granice dotyczy zakupu tylko i wyłącznie w złotówkach. Nie będziesz musiał przed dokonaniem u nas zakupu wymieniać waluty. Polskie meble kuchenne w uk, są tanimi meblami uk podobnie jak polskie meble w Irlandii. Tanie meble w Anglii to zasługa naszej długoletniej współpracy z przewoźnikami. Nasi współpracownicy potrafią bez uszkodzeń dowieźć dla Ciebie każdy polski mebel, począwszy od ław kuchennych narożnikowych, tanich polskich wersalek czy niezawodnych polskich szaf. Meble polskie w Londynie otrzymują bardzo dobre recenzje od naszych Klientów. Twoje polskie meble w UK są w stanie nas zareklamować, dlatego nie zapominamy o naszych rodakach, reprezentantach Polonii, dla których tanie meble z Polski, tanie meble w Holandii mogą być strzałem w przysłowiową dziesiątkę! Wysyłka mebli do Holandii to dla nas przyjemność - transport mebli realizujemy dwa razy w tygodniu. Identycznie w ten sam sposób jest przez nas realizowana wysyłka mebli do Belgii - to ten sam kierunek na Zachód z Polski. A jeszcze dalej mamy Francję i Włochy - transport mebli do Francji wykonujemy co tydzień, tak samo wykonywana jest wysyłka mebli do Włoch, mijając po drodze Niemcy, Holandię i Belgię. Natomiast obierając kierunek południowy, prowadzimy wysyłki mebli do Czech oraz transport mebli na Słowację. Tutaj nasz kierowca często opowiada o pięknych krajobrazach w górach. Z kolei

Narozniki rozkładane UK, polskie meble dla dzieci w UK, lozka UK, narożniki UK, meble łazienkowe UK, to wszystko stanowi dla nas synonimy dobrze wykonanej roboty. Meble z Polski w UK przyjęły się, są określane przez użytkowników jako tanie polskie meble, a wersalki w Londynie już tam są i mają się dobrze! Twoje meble w UK, stanowią zalążek polskiego sklepu z meblami w Londynie i nie tylko. Dostawa polskich mebli do Irlandii jest naszą wisienką na torcie - kierowca gdy tylko usłyszy zlecenie Irlandia cieszy się jak dziecko! Tak samo transport mebli do Irlandii Północnej!Bardzo emocjonalnie traktujemy naszą pracę, więc to tak jakbyśmy wysyłali Wam cząstkę siebie, tanie meble z dostawą oraz skórzane meble na terenie EU. Transport mebli do Anglii zrealizuj waśnie z nami. Sprzedaż wysyłkowa mebli to nie jest łatwy kawałek chleba. Nasz przewoźnik wręcz uwielbia jeździć do Szkocji, dlatego polecamy naszą dostawę mebli do Szkocji.

Meble u Ciebie o five o’clock

Chyba najbardziej nam znany kierunek wysyłki mebli, do Wielkiej Brytanii nasze polskie meble wędrują najczęściej. Jeździmy z naszymi meblami również do wielu innych krajów, ale Anglia czy też Irlandia to jedne z naszych ulubionych kierunków. W celu dowiezienie Twojego meblowego zakupu bez szwanku współpracujemy tylko i wyłącznie z przewoźnikami, którzy są z nami od wielu lat.

Będąc sprawdzonymi i zaprzyjaźnionymi dostawcami z czystym sumieniem i z pełnym spokojem możemy im powierzyć to zadanie. Tanie meble w UK? Polskie łóżeczka w UK? Polskie meble kuchenne w UK? Meble z Polski w UK to już norma, więc nie zdziw się, że odwiedzając swoich znajomych na obczyźnie znajdziesz we wnętrzach ich domów meble łazienkowe w UK lub szafy na wymiar UK!

Nie tylko dla Szkotów mamy tanio!

Z czego słyną Szkoci? Może to niechlubna cecha, ale są uznawani za największe sknery w całej Europie! Delikatnie mówiąc nie lubią wydawać pieniędzy, ale dzięki temu są przedsiębiorczy i skupiają się na rozsądnym wydawaniu swoich wynagrodzeń. Jeśli myślisz, że kupując w naszym sklepie internetowym możesz spodziewać się wysokich cen, to… jesteś zatwardziałym Szkotem. Patrząc na ceny naszych produktów nawet najbardziej skąpy obywatel Szkocji ulegnie. Staramy się być konkurencyjni wobec innych meblowych sklepów na rynku i wiesz co?

Całkiem dobrze nam to wychodzi! Pewnie zapytasz, co Ci to daje skoro zapłacisz sporo za dostawę? Nasz konsultant będzie pierwszą osobą, która wyprowadzi Cię z błędu. Na podstawie złożonego przez Ciebie zamówienia, w sposób indywidualny zostanie ustalona kwota, która zapłacisz za dostawę. Personalizacja pozwoli Ci poczuć, że jesteś traktowany, w jedyny, szczególny sposób. Meble polskie w Szkocji!

Nasze meble w kraju pełnym tulipanów

Holandia wydaje się bardzo kuszącym państwem europejskim dla osiedlających się naszych rodaków. Mimo wszystko kraj ten nie jest aż tak bardzo daleko położony od naszej ojczyzny, a poza tym można liczyć na bardzo dobre płace. To już nie tylko praca sezonowa, a stała, ambitna, co pozwala na stałe osiadanie na terenie kraju należącego do Beneluksu. Co myślisz o kuchni na wymiar Holandia? Polskie meble Holandia?

Realizacja zamówienia z transportem do Holandii nie sprawi im najmniejszego problemu. W momencie chęci podjęcia z nami współpracy, wtedy kiedy zainteresuje Cię któryś z produktów znajdujących się w naszym sklepie internetowym skontaktuj się z pracownikami obsługi naszego e-commerce. Biznes to także współpraca, a my to potrafimy robić najlepiej! Polskie meble na 5 Holandia!

Meble tapicerowane Czechy? Sąsiedzka przysługa!

Mieszkając w Czechach nic nie tracisz, traktujemy Cię na równych warunkach co innych odbiorców, którzy swoje domy mają położone w Polsce. Bez żadnych przeszkód możesz urządzić się po naszemu! Meble tapicerowane Czechy, to dobry duet! Realizując zamówienie w naszym sklepie skontaktuj się po skompletowaniu koszyka zakupowego z naszymi konsultantami.

Zaprzestań poszukiwań dodatkowego przewoźnika. Wypracowaliśmy już wieloletnie kontakty z firmami, które dla nas wykonają praktycznie każdą usługę. Dzięki temu możesz być pewny, że z nikogo nikt nie będzie zdzierał pieniędzy. Cena dostawy jest zależna przede wszystkim od dwóch czynników, tj. jaką odległość będą musiały przebyć i ile produktów w niej się znajduje. Im większe to zamówienie tym lepiej dla Ciebie.

Wysyłka do Norwegii pod same Fiordy

Organizujemy wysyłki mebli do Norwegii, do wszystkich miast i okolicy. Dysponujemy niezwykle atrakcyjnymi cenami, krótkimi terminami realizacji. Wybierz dowolny mebel z oferty naszego sklepu internetowego, modyfikuj go w dowolnych sposób. Dokonaj odpowiedniego doboru wybarwienia, wymiaru, dobierz dodatki. Taka elastyczna i zindywidualizowana oferta będzie dostarczona prosto pod Twoje drzwi.

Nasze meble, które dostarczamy za granicę Polski mogą zostać zakupione przez każdą osobę. Nie prowadzimy sprzedaży tylko i wyłącznie dla naszych rodaków mieszkających w Norwegii. Jeśli Ty będziesz zadowolony ze swoich nowych nabytków i pochwalisz się tutejszym znajomym, to wiedz, że i oni mogą skorzystać z naszych usług. Na korzystnych warunkach zakup mebli w Norwegii będzie i tak droższym wyjściem z sytuacji niż transakcja dokonana w naszym sklepie internetowym. To kwestia czasu, kiedy powstanie polski sklep Norwegia z meblami!

Polskie meble na Zielonej Wyspie

Zajmujemy się sprzedażą polskich mebli na terenie Irlandii, bo po prostu lubimy to robić i wiemy, że każdy Polak, czy mieszkający nad Wisłą czy na Wyspach Brytyjskich powinien być traktowany na identycznych warunkach. Nasi Klienci z zagranicy nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z dostawą. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną, bardzo dużą i rozwianą praktycznie po całym świecie.

Nasze meble mogą być zakupione nie tylko przez rodaków zamieszkujących Irlandię, ale także rodzimych mieszkańców. Za sprawą naszych zadowolonych krajan mogą zostać pozostałym mieszkańcom zaproponowane nowe style, aranżacje. My z kolei dołożymy wszelkich starań, aby kupione u nas meble bezpiecznie dotarły do celu. Polskie meble w Irlandii? To brzmi nieźle! A polskie meble Irlandia Północna? Jeszcze lepiej!

Polskie meble słynne na całą Europę

Nie da się ukryć, że pod względem jakości, wykonania, trwałości nasze meble należą do czołówki europejskiej. Wersalki z Polski, tanie meble z Polski, czy też polskie meble skórzane? To wszystko może reprezentować nasz kraj dumnie na obczyźnie. Wysyłka mebli za granicę, to dla nas chleb powszechni, z którym nieustannie świetnie sobie radzimy! Nie zapominamy o naszych bratankach na Węgrzech, bo raz w tygodniu jest organizowana wysyłka mebli na Węgry.

Interesują Cię tanie tapczany dla dzieci? Meble na wymiar w UK? A może kanapy w UK? Polskie narożniki z funkcją spania już są słynne na całe Wyspy Brytyjskie, a może na całą Europę! Przekonaj się o jakości polskich mebli w innych krajach. Dowiedz się co obywatele innych państw sądzą o naszych wyrobach. Będziesz mile zaskoczony i zdziwiony, że jeszcze odpowiednio nie wyposażyłeś się!

Za granicą i dzieci mogą mieć tak jak u siebie w domu

Czasami i całe rodziny wyjeżdżają, aby pracować w innym kraju. Nie szkodzi to na przeszkodzie, aby Twoje dziecko nie miało wyposażonego pokoju dziecięcego, tak jak to miało w Polsce. Polskie łóżeczka w UK to już normalność. Tanie wersalki dla dzieci również znajdziesz w naszej ofercie i bez problemu je możemy wysłać do wielu państw europejskich.

Dzieci nie będą pokrzywdzone w takiej sytuacji. Łóżka dziecięce i inne wyposażenia czterech kątów naszych pociech będą całkowicie polskie! Może w ten sposób zmniejszy się nieco tęsknota za krajem? Co myślisz? Będzie to trudne, ale obiecujemy, że nasze meble dla dzieci szybko docierają do wybranej destynacji.

Załatwiamy kompleksowo formalności i dokumenty związane z odprawą celną do Norwegii i Szwajcarii.

We handle complex paperwork and documents related to customs clearance to Norway and Switzerland.

PLEASE CONTACT US

e-mail: biuro@plmeble.pl / phone: +48 518 220 390.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - MÓWIMY PO ANGIELSKU

WE INVITE YOU TO COOPERATE - WE SPEAK ENGLISH