Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 WYSYŁKOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO Z MEBLAMI

www.plmeble.pl

1.          Prowadzącym wysyłkowy sklep internetowy z Meblami, działający pod adresem domeny internetowej www.plmeble.pl  [zwanym dalej: Sklep] jest  Firma Abaka Adam Jastrzębski z siedzibą w Bytomu, 41-907, ul. Stanisława Małachowskiego 9a LOK. 12, województwo śląskie, Polska, NIP: PL6262226493, REGON 240807633, e-mail: biuro@plmeble.pl, nr telefonu:+48 518 220 390, [zwanym dalej: Sprzedający lub Sklep].

2.           Domena www.plmeble.pl jest własnością Firma Abaka Adam Jastrzębski z siedzibą w Bytomu, 41-907, ul. Stanisława Małachowskiego 9a LOK. 12, województwo śląskie, Polska, NIP: PL6262226493, REGON 240807633.

3.           Polityka Prywatności to zbiór reguł i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów, bezwzględnie przestrzeganych w Sklepie. Dokument spisany dnia 15.01.2016r. i opublikowany na stronie Sklepu pod adresem: http://plmeble.pl/prywatnosc,p6.html.

4.           Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

5.          Wyrażenie przez Klienta  zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.1182 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne m.in. do określenia adresu dostawy zamówionego Towaru, uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia i wykonanie umowy.
6.          Konsument może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.1182 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Konsumentowi materiałów reklamowych na adres e-mail podany przez Konsumenta.
7.          Konsument ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika, polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora. Konsument przy użyciu hasła i identyfikatora może samodzielnie zmienić swoje dane w systemie, jak również w każdym czasie może żądać usunięcia swoich danych.

8.          Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

9.          Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane osobom trzecim, w szczególności producentom, przewoźnikom i firmom kurierskim, z którymi współpracuje Sprzedający.

10.        Dane osobowe Klientów Sklepu są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz szyfrowania danych.

 

» Zmień ustawienia cookies