Koszyk

Informacje o dostawie mebli

                  Dostawa i czas oczekiwania

1.           Dostawy Towaru realizowane są transportem własnym producenta lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dedykowanego przewoźnika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej. Koszty transportu będzie pokrywać Klient i będą one ustalane indywidualnie dla każdego Zamówienia.

2.            Zamówiony Towar zostanie wysłany na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.

3.           Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji Zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki) oraz czas transportu przesyłki do Klienta.

4.           W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

5.           Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

6.           W okresie od złożenia Zamówienia do dnia dostawy strony realizują Umowę przedwstępną kupna sprzedaży a w razie wątpliwości, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego a tj. art. 389 i nast. Kodeksu cywilnego.

7.            Właściwa umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta z momentem  potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta. Klient z momentem odbioru Towaru  oświadcza, że Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną jego zgodą a informację o sposobie wykonywania umowy, umowie oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia, Klient otrzymał wraz z przyjęciem Zamówienia do realizacji. Obioru może dokonać Klient lub osoba upoważniona, przez którą rozumie się każdą czynną osobę pełnoletnią w miejscu dostawy Towaru. 

8.            Koszty dostawy (transportu) na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Koszt dostawy to cena usługi transportowej plus koszty pakowania, którego wysokość uzależniona jest od miejsca dostawy, gabarytu i wagi Towaru oraz wybranej formy dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia Towaru ani montażu Mebli. Za dodatkową opłatą, możliwe jest uzgodnienie pomocy przy wnoszeniu Towaru do domu Klienta. Cena takiej usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem przed przyjęciem Zamówienia do realizacji lub przed dostawą na wyraźne życzenie Klienta.

9.          W przypadku dostawy zagranicznej, Klient powinien podać kraj, miejscowość i kod pocztowy miejscowości docelowej dostawy, celem wyceny kosztu dostawy. Cena dostawy uzależniona jest od: miejsca dostawy, gabarytu i wagi Towaru oraz wybranej formy dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia Towaru ani montażu Mebli. Za dodatkową opłatą, możliwe jest uzgodnienie pomocy przy wnoszeniu Towaru do domu Klienta. Cena takiej usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem przed przyjęciem Zamówienia do realizacji lub przed dostawą na wyraźne życzenie Klienta.